Sadhana Bohemia

Aktuality

09.03.2024Kenny a jeho sestřička Kiruška letos slaví kulaté narozeniny - je jim krásných deset let. Přejeme jim hodně zdravíčka a radosti do dalších let.


03.02.2024V lednu nás navštívila Diana se svojí půlroční kelpií Elfičkou a kerničkou Rózinkou. Psíci se krásně proběhli po loukách a v lese a nakonec zapózovali na zahradě. Byla to krásná procházka.

BOUVIER DES FLANDRES

Datum zveřejnění platnosti standardu původu: 25. 10. 2000.

PŮVOD

belgicko-francouzský

VYUŽITÍ

původně byl flanderský bouvier používán jako průvodce stád, pes k tahu a k pohonu máselnic. Modernizace zemědělství změnila jeho prvotní využití a dnes slouží flanderský bouvier zejména k hlídání nemovitostí a zemědělských usedlostí, jako pes obranný a policejní. Jeho fyzické a povahové vlastnosti, jeho velké čichové kvality, samostatnost a inteligence jej předurčují k využívání jeho práce na stopách, jako spojky a proti pytláctví.

KLASIFIKACE FCI

skupina 1 psi pastevečtí a honáčtí (kromě švýcarských salašnických psů), sekce 2 psi honáčtí s pracovní zkouškou (kromě švýcarských salašnických psů).

STRUČNÝ POHLED DO HISTORIE

flanderský bouvier, jak naznačuje jeho jméno, je původem z Flander, jak belgických tak francouzských, tyto dvě krajiny nejsou odděleny žádnou přirozenou hranicí. Honáci nebo pohaněči dobytka z Flander, kteří potřebovali dobré psy pro vodění stád, vybírali ve svém okolí jen ty psy, kteří měli odpovídající povahové a tělesné kvality, jež jsou zachovány i u dnešního flanderského bouviera.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

kompaktní. Tělo krátké a zavalité, končetiny silné a dobře osvalené. Flanderský bouvier budí dojem mohutnosti, ale není těžkopádný. Při posuzování musí flanderský bouvier ukazovat svůj přirozený postoj, aniž by mu v tom vystavovatel jakkoli pomáhal.

NEZBYTNÉ ROZMĚRY

délka těla od vrcholu ramen k sedacímu hrbolu musí být viditelně stejná jako kohoutková výška. Poměr délky lebeční a čenichové partie je 3:2.

POVAHA

flanderský bouvier má klidnou a rozvážnou povahu, je velmi ovladatelný. Jiskra v oku ukazuje na jeho inteligenci, energii a odvahu. Flanderský bouvier si musí udržet své pracovní schopnosti. Všechny odchylky, které tomu neodpovídají musí být penalizovány.

HLAVA

je masivního vzhledu, ještě zvýrazněná vousem a knírem, velikost je úměrná mohutnosti psa, dobře modelovaná na pohmat.

Lebeční část

dobře vyvinutá a plochá, jen o málo delší než širší, horní linie lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné. Čelní rýha je málo vyznačená.

Čelní sklon (stop)

málo výrazný, než ve skutečnosti je, ho dělá zvednuté obočí.

Obličejová část

Nosní houba

zakončuje hřbet nosu lehkým zaoblením. Musí být dobře vyvinutá, má kulaté okraje, je vždy černé barvy.

Čenichová partie

široká, silná, kostnatá, přímá ve své horní linii, zužuje se směrem k nosní houbě, nikdy ale nesmí být špičatá. Délka čenichové partie je kratší než délka lebky v poměru 2:3 a její obvod měřený těsně před očima téměř odpovídá délce hlavy.

Pysky

dobře přilehlé a silně pigmentované.

Čelisti

musí být mohutné a stejné délky. Zuby jsou silné, zdravé, bílé a pravidelně vsazené. Řezáky v nůžkovém nebo v klešťovém skusu. Chrup musí být kompletní.

Líce

ploché a suché, lícní kosti málo zřetelné.

Oči

výraz upřímný a energický, nevystupují ani nejsou hluboce uložené. Jejich tvar je lehce oválný a osa vodorovná. Barva musí být co nejtmavší v závislosti na barvě srsti. Světlé oči stejně jako oči s vyděšeným výrazem musí být přísně penalizovány. Oční víčka černá bez stopy depigmentace. Oční spojivky nesmí být nikdy viditelné.

Uši

střižené do trojúhelníku, držené vzpřímeně, vysoko nasazené a velmi pohyblivé, doporučuje se krátit je úměrně k objemu hlavy.

Nekupírované uši

poloha - nasazené vysoko nad úrovní očí, ušní boltce položeny svisle, ohyb nesmí převyšovat temeno hlavy.

Tvar a držení

středně dlouhé, ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, lehce zaoblená špička, přiléhající naplocho k tvářím, kromě lehkého odklopení v nejvyšším bodě jejich nasazení, ani ložené ani svinuté, úměrné velikosti hlavy, pokryté krátce ostříhanou srstí.

KRK

musí být volný a dostatečně vzpřímený. Silný, osvalený, rozšiřující se postupně k ramenům, jeho délka je o něco kratší než délka hlavy. Šije mohutná a lehce klenutá. Bez volné kůže.

TĚLO (TRUP)

mohutné, podsadité a krátké.

Horní linie

vrchní linie hřbetu a beder vodorovná, pevná a silná.

Kohoutek

lehce vyznačen.

Hřbet

krátký, široký, osvalený a pevný, bez náznaku slabosti, přitom zůstává pružný.

Bedra

krátká, široká, osvalená, musí být pružná bez náznaku slabosti.

Záď

musí být, jak je to jen možné ve vodorovné linii s hřbetem a pozvolna přechází do oblouku zadku. Dostatečně široká u samců, prostornější u fen. Záď sražená, nebo stolová je těžkou vadou.

Hrudník

široký a dobře klenutý až k úrovni loktů, nesmí být válcovitý. Přední žebra mírně obloukovitá, tím je dána žádoucí délka hrudníku. Plochá žebra jsou přísně penalizována. Odstup od hrudní kosti k poslednímu žebru má být velký asi 7/10 kohoutkové výšky.

Spodní linie

spodní část hrudníku přechází pozvolna k břichu, které je trochu vtažené. Slabiny by měly být krátké, hlavně u samců.

Ocas

nasazen poměrně vysoko, má být v rovině s páteří. Psi narození bez ocasu by kvůli tomu neměli být penalizováni. Ocas musí být kupírován do týdne od narození, ponechávají se 2 nebo 3 obratle. V zemích, kde je kupírování zakázáno, je dlouhý ocas obvyklý.

KONČETINY

Hrudní končetiny

Celkový vzhled

hrudní končetiny mají silné kosti a jsou dobře osvalené. Viděny zepředu jsou naprosto rovné a rovnoběžné.

Ramena

poměrně dlouhá, svalnatá, bez těžkopádnosti a mírně šikmá. Kost ramenní a lopatka jsou téměř stejné délky.

Lopatka

mírně šikmá.

Lokty

dobře přilehlé k tělu a rovnoběžné, lokty vybočené nebo vbočené, jak v postoji nebo v pohybu jsou vadou.

Předloktí

při pohledu jak ze strany tak zepředu musí být dokonale rovná, vzájemně rovnoběžná a kolmá k zemi. Mají být dobře osvalená a mít silné kosti.

Zápěstí

svislá v prodloužené předloktí. Kost hrášková tvoří na zadní straně zápěstí výběžek. Kosti jsou silné.

Záprstí

silné kosti, poměrně krátké, velmi málo skloněné dopředu.

Přední tlapky

krátké, kulaté a uzavřené. Nevytočené ani ven ani dovnitř. Prsty musí být sevřené a klenuté se silnými černými drápy. Polštářky tlusté a tvrdé.

Pánevní končetiny

Celkový vzhled

mohutné, výrazně osvalené, kolmé. Z pohledu zezadu dokonale rovnoběžné, musí se pohybovat ve stejné ose jako hrudní končetiny.

Stehna

široká, dobře osvalená. Jsou rovnoběžná se středovou osou těla. Stehenní kost nemá být ani příliš rovná ani příliš skloněná. Zadek spáditý, osvalený a pevný.

Koleno

je umístěno na pomyslné přímce spuštěné z nejvyššího bodu kosti kyčelní kolmo k zemi.

Lýtka

přiměřeně dlouhá, dobře osvalená ani moc rovná ani moc široká.

Hlezna

spíše nízko u země, široká, dobře držená. Při pohledu zezadu jsou rovná a dokonale rovnoběžná v postoji. Při pohybu nesmějí být sbíhavá ani rozbíhavá.

Nárty

silné a suché, spíše válcovité, v postoji jsou kolmo k zemi, bez paspárků.

Zadní tlapky

kulaté, pevné, prsty dobře sevřené a okrouhlé se silnými černými drápy. Polštářky tlusté a tvrdé.

POHYB

flanderský bouvier musí být celkově harmonický, vyvážený tak, aby jeho pohyb byl nenucený, volný a sebevědomý. Krok a klus jsou obvyklým pohybem, ačkoliv vyskytuje se i mimochod.

KŮŽE

dobře přiléhající, bez výrazné ochablosti. Okraj víček a pysků je vždy velmi tmavý.

OSRSTĚNÍ

kvalita srsti: osrstění je velmi husté, krycí srst s podsadou tvoří dokonalou ochranu výborně přizpůsobenou náhlým klimatickým změnám v oblasti původu rasy. Srst musí být hrubá na dotek, suchá a matná, ani příliš dlouhá, ani příliš krátká (asi 6 cm) mírně rozcuchaná, nikdy zvlněná ani zkadeřená. Je kratší na hlavě a téměř dohola ostříhaná na vnější straně uší. Vnitřek uší je chráněn přiměřeně dlouhou srstí. Horní pysky mají knír, brada má drsný vous, dodávající odstrašující výraz, tak charakteristický pro toto plemeno. Obočí je tvořeno zvednutými chlupy, zvýrazňujícími tvar nadočnicových oblouků aniž by zakrývalo oči. Srst je zvláště drsná a šustivá na vrchní partii hřbetu. Stává se pozvolna kratší na končetinách, ale stále je drsná. Je třeba se vyhnout rovné srsti, ta ukazuje na nedostatek podsady. Podsada je tvořená jemnými a hustými chlupy, které vytvářejí spolu s krycí srstí nepromokavý plášť jako ochranu proti vlhku. Barva: barva srsti flanderského bouviera je převážně šedá, žíhaná nebo barvy dřevěného uhlí. Srst celá černá je rovnocenná aniž by se upřednostnila. Srst světlá, jako by zředěná, není žádoucí. Bílá hvězda na předhrudí je tolerována.

VÝŠKA A VÁHA

Výška v kohoutku

62 - 68 cm u psů , 59 až 65 u fen s tolerancí ± 1 cm. u každého pohlaví je ideál výškou střed těch dvou limitů, buď 65 cm u psů a 62 cm u fen.

Váha

přibližně od 35 do 40 kg u psů, od 27 do 35 kg u fen.

VADY

každá odchylka vzhledem k předcházejícím údajům by měla být považována jako chyba a penalizována podle stupně své závažnosti.

Těžké vady

pes nedůvěřivý, molosoidní vzhled, pes příliš těžký, tělo zřetelně příliš dlouhé (mírná tolerance u fen), příliš lehké,
hlava příliš masivní, znatelný stop, zřetelná čelní rýha, příliš vystouplé lícní kosti,
lebka vyklenutá, lebka úzká, lebeční hrbol příliš vyčnívající, stejný poměr lebky a čenichové partie,
čenichová část - příliš dlouhý čenich, nosní houba příliš špičatá,
pysky měkké, tlusté a nevýrazné,
čelisti zkřížené - špatně uzavřené,
zuby malé, nezdravé, nevyrovnané,
oči světlé, kulaté, pohled netypický,
uši svinuté, složené,
krk válcovitý, volná kůže - lalok,
hřbet velmi prosedlaný, nebo velmi vyklenutý.

Závažné vady

málo sebevědomí, přílišná mohutnost, hlezna příliš zaúhlená,
hedvábná srst, chybějící podsada,
osrstění načechrané, lesklé, ostré,
chybějící srst na hlavě,
chyby v pigmentaci (nosní houby, pysků, víček), 3/4

Vylučující vady

bázlivost nebo nadměrná agresivita,
chybí skutečný typ plemene,
nosní houba trudovitá, nebo jiné barvy než černé,
špičatá čenichová partie,
zřetelný předkus nebo podkus,
absence jiného zubu než P1,
skvrnité oči, nebo mající plachý výraz,
entropium, ectropium, trudovitost očních víček,
srst hnědě čokoládová, bílá, pepř a sůl, rozředěná barva, jakákoliv plavá barva přecházející od světlé do rezavé ani do barvy dřevěného uhlí,
jiná výška než připouští standard.

Kryptorchismus

jedno nebo oboustranný.

Poznámka

samci musí mít dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: Klub Bouvier des Flandres